Close

Shri Shekhar Kumar

District Subdivision Office, Latehar

Email : sdmlatehar[at]gmail[dot]com
Designation : Subdivisional Officer, Latehar Sadar