बंद करे

अस्पताल

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गारू

गारू ,लातेहार,झारखण्ड-829204


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चंदवा

चंदवा,लातेहा,झारखण्ड-829203


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बरवाडीह

बरवाडीह,झारखण्ड-822111


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बालूमाथ

नियर पुलिस स्टेशन ,बालूमाथ,लातेहार,झारखण्ड-829202


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मनिका

मनिका ,लातेहार ,झारखण्ड - 829202


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लातेहार

मैन रोड,बाय पास,लातेहार,झारखण्ड-829206


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

सदर अस्पताल लातेहार

लातेहार,झारखण्ड-829206


श्रेणी / प्रकार: अस्पताल