बंद करे

हेल्पलाइन नंबर

हेल्प लाइन नंबर

 • कंट्रोल रूम लातेहार : 100
 • मनरेगा  : 1800110707
 • प्रधानमंत्री आवास योजना –शहरी : 1800-11-6446
 • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 1800-313-4242
 • पेंशन  : 011-24654830
 • जनसंवाद  : 181
 • सर्विस डेस्क  : 180011555
 • नारी  : 1091
 • बच्चा  : 1098
 • पुलिस  : 100
 • भारतीय डाक झारखण्ड  : 1800-11-2011